Toernooi.nl account aanmaken

Om in te kunnen schrijven voor toernooien en competities heb je een account nodig bij Toernooi.nl.

Als je eenmaal dit account hebt aangemaakt kun je snel en makkelijk inschrijven voor allerlei toernooien bij Hilten, maar ook voor toernooien bij andere verenigingen. Je hebt dan alleen ook nog een bondsnummer nodig, hier zitten kosten aan verbonden. Neem in het geval je externe toernooien wilt spelen en geen eigen bondsnummer hebt contact op met Hilten ([email protected]).

Een account bij Toernooi.nl is gratis, aan het inschrijven voor toernooien en/of competities is wel vaak inschrijfgeld verbonden (dit volgt pas bij het inschrijven voor een evenement)

Je krijgt onderstaand scherm als je een account aan gaat maken:

Aangezien "Padel" niet geselecteerd kan worden, laat je gewoon altijd "Tennis" staan, ook al ga je later alleen inschrijven voor padel evenementen.

Je kiest een unieke gebruikersnaam en je eigen wachtwoord. Sla deze op zodat je altijd via dit account in kunt schrijven voor alle toernooien en competities.

Klik hier om een account aan te maken.